× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ

Poradnia Ortopedyczna - Specjalistyczna Przychodnia Dziecięca

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu


Adres

41-344 96 20
Mickiewicza 4
25-352 Kielce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1